política de cookies, pinche el enlace para mayor información.')?>

X

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

La web del Col·legi de l’Art Major de la Seda https://www.museodelasedavalencia.com té l’objectiu de facilitar que els usuaris coneguen les activitats que du a terme.

Esta pàgina web és propietat del COL·LEGI DE L’ART MAJOR DE LA SEDA, VALÈNCIA, amb domicili al carrer de l’Hospital, núm. 7 de València, amb codi d’identificació fiscal G-46175949.

Dades de contacte

Carrer de l’Hospital, núm. 7, 46001-València (Espanya)
Tel. + 34 963 511 951
info@museodelasedavalencia.com

Condicions generals d’ús

El Col·legi de l’Art Major de la Seda es reserva la facultat de dur a terme, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’este.

L’usuari, quan accedix al web, accepta que el Col·legi de l’Art Major de la Seda no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjuí que es deriven d’este accés o de l’ús de la informació del web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb este web.

Política d’enllaços

El Col·legi de l’Art Major de la Seda no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines que no siguen de la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

El Col·legi de l’Art Major de la Seda declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que es puguen ocasionar als usuaris derivats de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, el Col·legi de l’Art Major de la Seda no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per Internet.

Recollida, tractament i ús de les dades personals

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i la normativa que la desplega, l’informem que les dades recollides per mitjà dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en este lloc web, s’introduirà en un fitxer sota la responsabilitat del Col·legi de l’Art Major de la Seda i es mantindrà confidencial i protegida.

Les seues dades seran tractades amb la finalitat d’atendre els diferents tipus de relacions que puguen sorgir amb el Col·legi de l’Art Major de la Seda com a conseqüència de les sol·licituds, gestions, sol·licitud d’informació o tràmits als quals es referisca el corresponent formulari de recollida de dades. Les dades objecte de tractament seran aquelles arreplegades de qualsevol de les formes disponibles en el web, així com les que sorgisquen durant el manteniment de la relació corresponent.

En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la LOPD.

Llevat que s’establisca específicament el contrari, es considerarà necessari completar les dades de tots els camps d’un formulari específic. Si no se subministren totes les dades que es consideren necessàries no es podrà registrar o no se li podran prestar determinats serveis.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjuí, directe o indirecte, que puga ocasionar al Col·legi de l’Art Major de la Seda o a qualsevol tercer a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Per mitjà de l’enviament d’esta informació, l’usuari autoritza expressament el Col·legi de l’Art Major de la Seda a tractar les seues dades personals, en la mesura que siguen necessàries per al compliment i manteniment de les relacions existents, de publicitat o altres ofertes que puguen suscitar l’interés de l’entitat i de tercers amb els quals establisca vincles de col·laboració. Així mateix, l’usuari autoritzarà a l’entitat responsable a tractar les seues dades per a enviar-li informació.

Si l’usuari és menor d’edat, ha de disposar del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els formularis del web.

L’usuari té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens haja proporcionat, establits en la Llei Orgànica 15/1999. Si així ho desitja, pose’s en contacte amb nosaltres per escrit, adjuntant una còpia del seu document d’identitat, al Col·legi de l’Art Major de la Seda, València, carrer de l’Hospital, núm. 7, 46001-València, on haurà d’indicar el dret que vol exercir.

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’esta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font pertanyen al Col·legi de l’Art Major de la Seda; així mateix, ens correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del Col·legi de l’Art Major de la Seda.

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.